Product life cycle support

Når du bruger PC-teknologi som en integreret del af dine maskiner, er et af de store problemer at maskiner ofte produceres uændret i over 10 år, før de erstattes af en ny model.

De fleste PC-komponenter derimod lever højst 3 år, før de skiftes ud med en ny, større og hurtigere udgave. Det gør det som det mindste nødvendigt, at kunne justere konstruktionen af den indlejrede Industri-PC, således at den udadtil opfattes som oprindeligt designet på trods af de nye komponenter. Den skal jo være i stand til at afvikle din software på den oprindelige platform, i samtlige de 10 år du producerer din maskine.

Da mange maskiner har en levetid hos kunden på fra 30 år helt op mod 100 år, er det også nødvendigt at kunne producere kompatible Industri-PC’er, både som reservedele og til renoveringer af ellers velfungerende maskiner.

Vores ældste Industri-PC konstruktion, som stadig kan leveres, er over 20 år gammel og til maritimt brug – mekanikken er den samme som dengang, men al elektronikken er skiftet ud, endda flere gange.​

Da jordskælvet og den efterfølgende Tsunami skyllede ind over Japan i vinteren 2011, havde det store konsekvenser for tilgængeligheden af visse elektronikkomponenter. Bla. det 10″ LCD-display, en af vore medico-kunder bruger, kunne pludselig ikke leveres mere.

De indestående ordrer kunne ikke leveres, og displayet udgik helt fra leverandørens produktpalette. Vi havde vel lager til et par måneders produktion – inklusive de skærme der allerede lå i vores pipeline.

Så nu havde vi pludselig travlt, for vi skulle jo ud og finde en erstatningsskærm, som stadigt blev produceret med ledig kapacitet til at dække vores behov. Men ikke nok med det, vi skulle jo også have samples hjem, så vi kunne bygge en ny prototype med de nødvendige ændringer for at køre med den nye skærm. Det viste sig at vi skulle ændre på mekanikken, inverter- og LVDS printene.​

Vores samarbejdspartnere tog sig af deres del idet AKS-Polen ændrede den mekaniske konstruktion fra dag til dag, mens vore printleverandører hastefremstillede de nødvendige protoprint af vores nye printlayout.

Prototypen blev testet og godkendt af vores kunde, vi fik lavet ny dokumentation og fik aktiveret en ændringsmeddelelse gennem vores kundes kvalitetsstyringssystem samtidig som vores indkøbs- og logistik afdeling fik sikret leverancer af alle nye komponenter i produktionskvantiteter.

Vi overholdt det tidsvindue der var til rådighed, og der blev ikke en eneste dags afbrydelse af produktionen.​

Vi kalder det “Product Life Cycle Support” og opfatter det som en helt nødvendig og selvfølgelig del af det ansvar vi påtager os ved en outsourcing. Så kan du koncentrere dig og dine ressourcer om dét du er god til, mens vi sørger for PCen.​

Kontakt os