Skip to main content

Kvalitet hos Instrumeter er ikke bare et spørgsmål om fejlfrihed


Nej, det er en kombination af at levere den rigtige kvalitet, til den rigtige pris og tid, på rette sted – igen og igen og igen…..

Og så er kvalitet pludselig mest af alt et spørgsmål om organisation.

Kvalitetskæden er meget lang og skal være ubrudt for at virke.

Produktudvikling og design, valg af leverandører, dokumentation i form af styklister, samlemanualer og beskrivelser af arbejdsgange, veldefineret produktionsmiljø – både fysisk og psykisk, motiverende produktionsform, medbestemmelse i produktionsprocessen, on-line dokumentation, logistisk styring og et aktivt kvalitets- og dokumentations styringssystem med såvel intern- som extern auditering, er alle elementer der indgår i kæden.​

Selvfølgelig indgår omfattende on-line test programmer også i kvalitets kæden.

Et rullende life-cycle overvågningsprogram der reagerer, når komponenter som PC-baseboard, harddisk, hukommelseskredse og andre af de kortlivede PC-komponenter udgår, således at erstatningskomponenter kan fremskaffes og inkoopereres i produktet i så god tid at produktionsstop undgås, er også en forudsætning for oppebærelsen af det kvalitetsbegreb som er så vigtigt, hvis man vil opfattes som en stabil leverandør i et omskiftende marked.

Rettidig omhu? Måske, men ihvertfald en del af vores kvalitetsbegreb.​

​Du bestemmer selv, hvor dit kvalitetsniveau skal ligge, men Instrumeter har alle instrumenterne for at sikre, at du også får det

Kontakt os