Skip to main content

Design


Uden design bliver produkterne let klodsede, og der er ingen sammenhæng mellem funktion og udseende. Vi skelner mellem tre slags design:
Synligt design, Usynligt design og Indlejret design.​

Synligt design.

Det synlige design vil ofte ligge som en del af dit eget design på din maskine. Her taler vi om udformningen og størrelsen af touchskærmen, som jo ofte er brugerens direkte snitflade mod maskinen.

Men der kan også være tale om udformningen af, og adgangen til, stik og connectorer for tilslutning af udstyr, samt funktionel adgang for service og vedligeholdelse.​

Usynligt design.

Består typisk af at etablere en optimal snitflade mod resten af maskinen, at sikre en mekanisk stabil konstruktion, at sørge for enkel udskiftning af moduler ol. under service og endelig at tilsikre robusthed overfor EMC såvel indstrålet som udstrålet.​

Indlejret design.

Desuden er det selvfølgeligt at in-designe effektiv produktion og integrerede test- og afprøvnings faciliteter, samt mulighed for sporbarhed og kvalitetsstyring.

Endelig har det indlejrede design indflydelse på leveringstider og dermed også for lageromkostninger og fleksibilitet overfor behovsændringer.​

Instrumeter deltager aktivt i alle disse former for design i et tæt samarbejde med vore partnere, såvel kunder som leverandører.

Kontakt os